Η αποστολή μας

seo

CODINC

Το έργο "Coding for Inclusion" είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών του οποίου ηγείται η ALL DIGITAL με 6 οργανισμούς-εταίρους από το Βέλγιο, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018.

marketting

Εκπαίδευση στους τομείς STEAM & εκπαίδευση από συνομηλίκους

Στόχος είναι να η εκπαίδευση στα STEM για μειονεκτούντες νέους μέσα από μια εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς βασισμένη σε μια μεθοδολογία μάθησης από συνομηλίκους για την τυπική και μη-τυπική μάθηση.

support

Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών

Το έργο προσαρμόζει, διαδίδει και αναβαθμίζει το έργο "Capital Digital", το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Maks VZW στις Βρυξέλλες. Θα προσαρμοστεί σε διαφορετικά πλαίσια και θα εφαρμοστεί σε 5 χώρες.

CODINC is a amazing powerful enthusiastic project

Let's change the world with us!

Επικοινωνήστε μαζί μας!