Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό με τη χρήση Scratch

Ακόμη μια επιτυχημένη συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Codinc for Inclusion. Κατά τη συνάντηση της Κυριακής οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες Λυκείου ασχολήθηκαν με τον οπτικό προγραμματισμό μέσω #Scratch, έφτιαξαν κατασκευές με #LEGOWeDo, αλλά παράλληλα καθόρισαν κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη και συζήτησαν για τη μη-τυπική διδασκαλία μέ τη χρήση του #Kahoot

Εκδήλωση ενημέρωσης στην Κύπρο

H πρώτη εκήλωση ενημέρωσης στην Κύπρο οργανώθηκε από το δημοτικό σχολείο του Απόστολου Λούκα, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των μαθητών του Δημοτικού.

Εισαγωγή του έργου #CodincEU σε καλοκαιρινο σχολείο στο Βερολίνο

Το Κέντρο "21st Century Competence Center" (21CCC) αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα και ιδέες για τη ψηφιακή ένταξη. Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν έτσι καλύτερες ευκαιρίες για μεγαλύτερη συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία. Στο ευρωπαϊκό έργο #CodincEU, οι νέοι από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες υποστήριξαν τα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πρώτα τους βήματα στον ψηφιακό κόσμο. Το Κέντρο 21CCC αποτελεί εταίρο του έργου στη Γερμανία.