Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό με τη χρήση Scratch

Ακόμη μια επιτυχημένη συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Codinc for Inclusion. Κατά τη συνάντηση της Κυριακής οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες Λυκείου ασχολήθηκαν με τον οπτικό προγραμματισμό μέσω #Scratch, έφτιαξαν κατασκευές με #LEGOWeDo, αλλά παράλληλα καθόρισαν κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη και συζήτησαν για τη μη-τυπική διδασκαλία μέ τη χρήση του #Kahoot

Εναρξη μαθημάτων στην Κύπρο

Ξεκίνησαν την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προγραματισμούς που προσφέρονται σε μαθητές του Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού στη Λευκωσία στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Coding for Inclusion. Το πρώτο στάδιο σεμιναρίων περιλαμβάνει 15 ώρες εκπαίδευσης μαθητών τόσο σε θέματα προγραμματισμού όσο και σε θέματα μεταφοράς γνώσεων σε μαθητές δημοτικού σχολείου. 
 

Ετικέτες