Εισαγωγή του έργου #CodincEU σε καλοκαιρινο σχολείο στο Βερολίνο

Το Κέντρο "21st Century Competence Center" (21CCC) αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα και ιδέες για τη ψηφιακή ένταξη. Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν έτσι καλύτερες ευκαιρίες για μεγαλύτερη συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία. Στο ευρωπαϊκό έργο #CodincEU, οι νέοι από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες υποστήριξαν τα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πρώτα τους βήματα στον ψηφιακό κόσμο. Το Κέντρο 21CCC αποτελεί εταίρο του έργου στη Γερμανία.