Επιστήμη Υπολογιστών χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

Computer Science Unplugged
Οι δραστηριότητες αποσύνδεσης βοηθούν τα Παιδιά να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών και της υπολογιστικής σκέψης, χωρίς καν να αγγίζουν μια ηλεκτρονική συσκευή. Στη δραστηριότητα «Sandwich Robot» (Ρομπότ σάντουιτς), τα Παιδιά δοκιμάζουν τις ικανότητές τους να κατασκευάσουν έναν αλγόριθμο με μια καλά σχεδιασμένη ακολουθία. Η δραστηριότητα «Drawing Pixels» (Σχεδιάζοντας εικονοστοιχεία) έχει σχεδιαστεί για να γίνεται κατανοητός ο τρόπο εμφάνισης των εικόνων σε οθόνες μέσω εικονοστοιχείων.
60 minutes
Download!

Computer Science Unplugged

Computer Science Unplugged
Unplugged activities help pupils understand the basic principles of computer science and computational thinking, without even touching a digital device. In the ‘Sandwich Robot’ activity, pupils practice their abilities to construct an algorithm with a well thought through sequence. The ‘Drawing Pixels’ activity is designed to comprehend how images are displayed on screens through pixels.
60 minutes
Download!

Οπτικός Προγραμματισμός με χρήση του Scratch

Scratch: Basic Introduction into Visual Coding
Το Scratch είναι μια γλώσσα και ένα περιβάλλον ψηφιακού προγραμματισμού, που στόχο έχει να διδάξει στα παιδιά και τους νέους να προγραμματίσουν με έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο. Τα παιδά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Scratch για να προγραμματίσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια και παιχνίδια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά, να αποκτούν συστηματικό λογισμό και να συνεργάζονται, αποκτώντας δεξιότητες απαραίτητες για όλους στη σημερινή κοινωνία.
60 minutes
Download!

Scratch: Basic Introduction into Visual Coding

Scratch: Basic Introduction into Visual Coding
Scratch is a visual coding language and environment, to teach pupils and students to code in a fun, easy way. Your pupils can use Scratch to code their own interactive stories, animations, and games. In the process, they learn to think creatively, reason systematically, and work collaboratively — essential skills for everyone in today’s society.
60 minutes
Download!

Add a related reference