Εκδήλωση ενημέρωσης στην Κύπρο

H πρώτη εκήλωση ενημέρωσης στην Κύπρο οργανώθηκε από το δημοτικό σχολείο του Απόστολου Λούκα, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των μαθητών του Δημοτικού. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018. Περίπου 40 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, εκπαιδευτικών, λειτουργών του υπουργείου και γονέων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δρ Μάσουρας από τον CCS καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και εξήγησε το ρόλο του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής. Στη συνέχεια, ο κ. Τουμαζή παρουσίασε τους στόχους και τα εργαλεία των έργων και οι δύο εκπαιδευτικοί κ. Κοφτερός και η κα Μαραθεύτη συζήτησαν περαιτέρω με τους συμμετέχοντες για τη σημασία του προγραμματισμού και παρουσίασαν τις προηγούμενες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο σχολείο ως εξωσχολικές δραστηριότητες.

Cyprus Multiplier EventCyprus Multiplier EventCyprus Multiplier Event