Εκδήλωση ενημέρωσης στην Κύπρο

H πρώτη εκήλωση ενημέρωσης στην Κύπρο οργανώθηκε από το δημοτικό σχολείο του Απόστολου Λούκα, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των μαθητών του Δημοτικού.