CODINC Toolkit

 

Tijdens het CODINC project organiseren we een 10 uur durende training voor leerlingen van een middelbare school. Het doel van de training is dat de leerlingen worden getraind om een training te geven aan leerlingen van een basisschool. Elke leerling moet met 5 leerlingen werken tijdens 5 sessies van elk 2 uur. We werken met de leerlingen van 2 basisscholen en verzorgen een training voor de leraren van de basisscholen. De leerkrachten van de middelbare school worden samen met hun leerlingen getraind. Codinc Toolkit ScreenshotCodinc Toolkit Screenshot

Het CODINC-project zal de Capital Digital-methodologie (en opleidingstoolkit) aanpassen en opschalen in een andere onderwijscontext (formeel onderwijs) en deze in 5 Europese landen, namelijk België, Cyprus, Duitsland, Italië en Spanje, testen. De specifieke doelstellingen van CODINC zijn de volgende:

  • Vergroten en verbeteren van de capaciteit van leerkrachten om het STEAM-onderwijs aan kansarme jongeren te bevorderen door middel van een inclusieve onderwijsaanpak op basis van peer learning.

  • kansarme jongeren in staat stellen om zich te bekwamen in de verwerving en ontwikkeling van IT-vaardigheden en samenwerkingscompetenties, alsook in het oplossen van problemen, zelfvertrouwen en creativiteit door middel van een peer-learning trainingsprogramma over codering

  • Bevorderen van de ontwikkeling van een Europese "Coding for Inclusion"-leergemeenschap tussen verschillende actoren en in verschillende sectoren (formeel en niet-formeel onderwijs en opleiding) die in staat zijn de projectresultaten te ondersteunen en het effect ervan te versterken.

Het project start met een 10 uur durend trainingsprogramma voor de leerlingen in de laatste jaren van het secundair onderwijs (16 tot 18 jaar). Tijdens deze training nemen de leerlingen deel aan vijf sessies van twee uur, waarin ze leren over de fundamenten van (visuele) codering, computationeel denken en pedagogische animatie met leerlingen.

Het doel is dat ze na de training in staat zijn om leerlingen van 8 tot 12 jaar oud op te leiden in coderen.
Na afloop van de training zijn ze klaar om de uitdaging aan te gaan en hun kennis over te dragen aan de geselecteerde groepen basisschoolleerlingen..

Elke sessie van twee uur omvat verschillende activiteiten. Hoewel deze activiteiten tot op zekere hoogte uitwisselbaar zijn, stellen we voor om de algemene volgorde van de digitale coderingsactiviteiten te respecteren. De inleidende en losgekoppelde activiteiten zorgen voor een grote steiger, waardoor de overgang naar de visuele coderingstaal van Scratch later soepeler verloopt.

Er is een extra activiteit voorzien, die een eerste blik in de wereld van de echte tekstgebaseerde coderingstalen biedt. Deze activiteit kan worden uitgevoerd als en wanneer de studenten de principes van visuele codering goed begrijpen en er nog tijd over is in het programma.