“Coderen voor Inclusie” – CODINC The project

“Coderen voor Inclusie” – CODINC – streeft naar beter onderwijs op het gebied van wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde (STEM) bij kansarme jongeren door middel van een inclusieve onderwijsaanpak gebaseerd op een pedagogische peer-learning methode voor officiële en niet-officiële onderwijscontexten in Europa.

De digitale wereld bestaat uit een basis die nodig is voor hedendaagse communicatie en die invloed heeft op het fenomeen van sociale integratie: digitale code. Code volgt een systeem dat wereldwijd werkt en dat culturen en mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbindt. Het is een gemeenschappelijke taal.

makey makey exampleHet CODINC-project wil dat kinderen en jongeren niet alleen digitale tools gebruiken, maar ook actief technologie creëren en zich laten inspireren door een kijkje te nemen achter de schermen van ICT: de code. Op deze manier verbeteren zij hun vaardigheden in de 21e eeuw, zoals communicatie, samenwerking, creativiteit, probleemoplossing en kritisch denken, en als duurzaam voordeel nemen zij deel aan en beïnvloeden zij de gedigitaliseerde samenleving.

CODINC bewerkt, verspreidt en verbreedt inclusief leren van goede praktijken op basis van het werk dat wordt uitgevoerd door het "Capital Digital" project (www.capitaldigital.be), geïmplementeerd door projectpartner Maks in Brussel, België. Capital Digital heeft jongeren van 15 tot 18 jaar uit kansarme milieus, migranten en asielzoekers met succes getraind in hoe ze coderen en programmeren kunnen leren aan hun leeftijdsgenoten van 10 tot 12 jaar in Brussel. De jonge 'coaches' leerden op een speelse manier kinderen te betrekken bij STEM - en codeeractiviteiten. Deze eerste werkervaring vergroot het vertrouwen van jongeren bij het starten van hun loopbaan en het vinden van een job. Bovendien ondersteunt het project jongeren effectief bij het ontwikkelen van kritische denk-, creativiteits-, digitale en samenwerkingsvaardigheden en wetenschappelijke inzichten. Het voornaamste is dat de pedagogische methode van Capital Digital voor peer-learning een sterk inclusiepotentieel heeft en STEM-onderwijs en inclusie van kansarme studenten zowel binnen als buiten de klas bevordert.

Het CODINC-project zal de Capital Digital-methodologie en -opleidingsprogramma aanpassen aan verschillende contexten en deze toepassen in vijf Europese landen, namelijk België, Cyprus, Duitsland, Italië en Spanje.

De CODINC-project zal zich rechtstreeks richten tot de volgende doelgroepen:

  • Leerlingen van de basisschool (8-12 jaar) en leerlingen van de secundaire school (15-18 jaar) specifiek uit kansarme gebieden.
  •  Leerkrachten in het lager en secundair onderwijs.
  •  Ouders.
  • Trainers die met jonge mensen werken (o.a. coaches, jeugdwerkers, etc.) in officiële, niet-officiële en informele omgevingen (scholen, telecentra, jeugdcentrums, NGO’s, opleidingscentra etc.).
  • Belangrijkste actoren van officiële en niet-officiële omgevingen: families, jeugdorganisaties, burgerschapsorganisaties, lokale organisaties, NGO’s, onderwijsinstellingen en leeropleidingen, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, bedrijven, etc.


DE SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN VAN CODINC ZIJN

  1. De capaciteit van leerkrachten vergroten en verbeteren om STEAM-onderwijs voor kansarme jongeren te 2nd partner meeting in barcelonabevorderen in het kader van een inclusieve onderwijsaanpak op basis van peer-learning.
  2. Versterken van kansarme jongeren in het verwerken en ontwikkelen van IT- en samenwerkingscompetenties, alsook probleemoplossingsvaardigheden, zelfvertrouwen en creativiteit door een peer-learning opleidingsprogramma over codering.
  3. De ontwikkeling van een Europese "Codering voor integratie"-leergemeenschap te bevorderen onder verschillende actoren en in verschillende sectoren (officieel en niet-officieel onderwijs en opleiding), die in staat is de projectresultaten te ondersteunen en het effect ervan te vergroten.