Τα κύρια αποτελέσματ ατου έργου CODINC είναι:

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία αναλύει πώς προσελκύονται μαθητές μέσω μιας συμμετοχικής παιδαγωγικής μεθοδολογίας και συγκεκριμένα πώς οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 15 ετών και άνω) μπορούν να διδάξουν τη βασική εκπαίδευση προγραμματισμού και STEAM στους μικρότερους μαθητές τους, μαθητές ηλικίας 8-12 ετών.

Εκπαιδευτικό Εργαλείο

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα οργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 10 ωρών που απευθύνοντια σε μαθητές σε Λυκείου. Στόχος του σεμιναρίού είναι ο κάθε μαθητής να εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να εργαστεί με 5 μαθητές δημοτικού κατά τη διάρκεια 5 συνεδριών από 2 ώρες το καθένα. Οι εταίροι του έργου θα εργαστούν με τους μαθητές δημοτικών σχολείων και θα παρέχουμε εκπαίδευση για τους δασκάλους από τα δημοτικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου θα εκπαιδευτούν μαζί με τους μαθητές τους.