Μεθοδολογία CODINC

Η μεθοδολογία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μαθητές με ρόλο εμψυχωτή
codinc image

Η μεθοδολογία εξηγεί πως εμπλέκονται οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 15 ετών και άνω) θα διδάσκουν τη βασική εκπαίδευση σε θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τέχνης και Μαθηματικών (STEAM) αλλά και προγραμματισμό σε μικρότερους μαθητές (ηλικίας 8-12 ετών).

  • Κατά τη διάρκεια του έργου CODINC, εκπαιδεύονται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα βασικά του προγραμματισμού μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 10 ωρών στην τάξη.
  • Ακολούθως οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσης οι οποίοι θα συνοδέυονται από τους δασκάλους τους και τους εκπαιδευτές του έργου.
  • Για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυτό το έργο θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν το επιστημονικό τους πεδίο σχετικά με την υπολογιστική σκέψη και τον προγραμματισμό και θα ενισχύσει τις παιδαγωγικές τους δεξιότητες.

Το πρόγραμμα CODINC επικεντρώνεται στην προώθηση της ένταξης μέσω εκπαίδευσης συνομηλίκων σε θέματα STEAM και προγραμματισμού. Το πρόγραμμα CODINC στοχεύει Μαθητές και Παιδιά τα οποία προέρχονται συγκεκριμένα από μειονεκτούσες γειτονιές όπου υπάρχει αποκλεισμός κσε σχέση με άλλες. Το πρόγραμμα CODINC στοχεύει Μαθητές και Παιδιά τα οποία προέρχονται συγκεκριμένα από μειονεκτούσες γειτονιές όπου υπάρχει αποκλεισμός κσε σχέση με άλλες. Το πρόγραμμα CODINC συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των μαθητών ηλικίας 15-18 ετών από μειονεκτούσες ομάδες, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν τις δημιουργικές, καινοτόμες και υποστηρικτικές δυνατότητές τους. Αυτό βοηθά τους Μαθητές που πιθανόν να προσπαθούν να αποκτήσουν ταυτότητα και ψάχνουν να βρουν μια θέση σε έναν κόσμο ενηλίκων. Οι μειονεκτούντες Μαθητές έχουν την αίσθηση ότι θεωρούνται πολίτες δεύτερης τάξης και χρειάζονται την εμπιστοσύνη των ενηλίκων για να ανακαλύψουν το δημιουργικό και καινοτόμο δυναμικό τους.

Το έργο CODINC θα προσαρμόσει, θα διαδώσει και θα διευρύνει τη μάθηση χωρίς αποκλεισμούς μέσα από τις πρακτικές του έργου «Capital Digital», το οποίο αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από τον εταίρο του έργου Maks σε γειτονιές των Βρυξελλών στο Βέλγιο, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μειονεκτούσες.

Το έργο «Capital Digital» υιοθέτησε μια μέθοδο εκμάθησης από συνομήλικα άτομα μέσω της εκπαίδευσης μαθητών που προέρχονταν από μειονεκτούσες ομάδες, ώστε να γίνουν διαμεσολαβητές σε νεότερα παιδιά. Στην πράξη, το «Capital Digital» εκπαίδευσε επιτυχώς νέους ηλικίας 15-18 ετών από μειονεκτούσες ομάδες να διδάξουν προγραμματισμό και προγραμματισμό στους παιδιά ηλικίας 10-12 χρονών. Οι νέοι «ψηφιακοί διαμεσολαβητές» (e-facilitators) εκπαιδεύτηκαν να εμπλέκουν τα Παιδιά σε θέματα STEAM και προγραμματισμού μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιού. Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε την πρώτη «εργασιακή εμπειρία» για τους «ψηφιακούς διαμεσολαβητές», οι οποίοι βελτίωσαν την αυτοπεποίθηση τους όταν θα έφτανε η στιγμή να αποφασίσουν για την μελλοντική εκπαιδευτική σταδιοδρομία τους. Το πρόγραμμα τους επέτρεψε να συνδεθούν μεταξύ τους με εποικοδομητικό τρόπο και να απολαμβάνουν το ρόλο του εκπαιδευτή σε νεότερα άτομα. Επιπλέον, το έργο υποστήριξε αποτελεσματικά τους νέους, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους, τις ψηφιακές και συνεργατικές δεξιότητες τους και το κεφάλαιο επιστήμη. Το πιο σημαντικό είναι ότι η παιδαγωγική μέθοδος του «Capital Digital», μέσω της εκπαίδευσης από συνομήλικους είχε ισχυρό δυναμικό συμμετοχής και ενθάρρυνε την εκπαίδευση σε θέματα STEAM και την ένταξη των μειονεκτούντων μαθητών τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης.

Το έργο CODINC θα προσαρμόσει και θα επεκτείνει τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τη μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό εργαλείο του έργου «Capital Digital» σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο (επίσημη εκπαίδευση) και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 5 ευρωπαϊκές χώρες το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου CODINC είναι οι ακόλουθοι:

  1. Αύξηση και βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να προωθήσουν την εκπαίδευση σε θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τέχνης και Μαθηματικών (STEAM) σε μειονεκτούντες νέους μέσα από μια εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη στην μάθηση από συνομήλικα άτομα. 
  2. Ενδυνάμωση μειονεκτούντων νέων στην απόκτηση και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και ικανοτήτων συνεργασίας καθώς και επίλυσης προβλημάτων, αυτοπεποίθησης και δημιουργικότητας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης από συνομήλικους σε θέματα προγραμματισμού.
  3. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής κοινότητας μάθησης «Coding for inclusion» μεταξύ διαφόρων φορέων σε διάφορους τομείς (τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση) που να είναι σε θέση να στηρίξει τα αποτελέσματα των έργων και να ενισχύσει τον αντίκτυπό τους.

Υπάρχει ανάγκη σε ολόκληρη την Ευρώπη για ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών και σε πολλές χώρες το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να μην είναι πλήρως προσαρμοσμένο στη χρήση των αυξανόμενων νέων τεχνολογιών. Στις γειτονιές όπου υπάρχουν υψηλότεροι ρυθμοί αποκλεισμού, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση των πρακτικών συμπερίληψης. Παρόλο που οι Μαθητές και τα Παιδιά είναι ενεργοί χρήστες του Διαδικτύου και των φορητών συσκευών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για να υποστηρίξουν επαρκώς τους μαθητές σε νέες τεχνολογίες και ικανότητες. Τα θέματα STEAM και προγραμματισμού προσφέρουν νέους τρόπους διδασκαλίας, οι οποίοι βασίζονται στα ενδιαφέροντα των Μαθητών και των Παιδιών και τους επιτρέπουν να είναι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές, ψηφιακού περιεχομένου.

Το πρόγραμμα CODINC απευθύνεται σε:

  • Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (8 έως 12 ετών) και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 15 έως 18 ετών) από μειονεκτούσες περιοχές. 
  • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
  • Εκπαιδευτές που εργάζονται με νέους σε επίσημους, μη τυπικούς και άτυπους χώρους (σχολεία, τηλε-κέντρα, κέντρα νεότητας, ΜΚΟ, κέντρα κατάρτισης κ.λπ.) 
  • Άλλους ενδιαφερόμενους όπως σχολεία, οικογένειες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς παροχής εκπαίδευσης, δημόσιες αρχές, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής κ.λπ. 

Μέσα από αυτή την έκθεση θα περιγραφεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την υλοποίηση ενός κύκλου μαθημάτων 10 ωρών σε θέματα προγραμματισμού απόκτησης παιδαγωγικών δεξιοτήτων από μαθητές και ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του προτεινόμενου προγράμματος για τους Μαθητές και αυτού για τα Παιδιά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι Μαθητές πρέπει να εκπαιδευτούν στις ίδιες ενότητες που θα χρησιμοποιήσουν με τη σειρά τους για να διδάξουν τα Παιδιά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Μαθητές και τους εκπαιδευτικούς επικεντρώνεται επίσης στην παιδαγωγική μεθοδολογία του προγραμματισμού, των τεχνικών αξιολόγησης και των εμψυχωτών. Μέσα από την κατάρτιση οι Μαθητές θα κατανοήσουν ευκολότερα τις διάφορες έννοιες, η αυτοπεποίθησή τους να διδάξουν και να πιστέψουν στις ικανότητές τους μαζί με την αυτοεκτίμησή τους θα αυξηθούν και ο φόβος ότι πρέπει να εκπαιδεύσουν σε θέματα άγνωστα μέχρι πρότινος θα μειωθούν σημαντικά.

Καλή ανάγνωση!