Δημιουργώντας ένα νέο έργο σε Scratch

Scratch: Crafting a first project
Την επόμενη φορά που οι Μαθητές σας θα χρησιμοποιήσουν Scratch, θα έχουν ήδη μια βασική κατανόηση της γλώσσας και ποιες είναι οι δυνατότητές της. Τώρα έφτασε η ώρα να δημιουργήσουν το πρώτο τους έργο ή παιχνίδι. Ευτυχώς, ο ιστότοπος Scratch παρέχει ήδη πολλά ενδιαφέρον παραδείγματα έργων, τα οποία μπορούν να δοκιμάσουν γρήγορα. Ακριβώς όπως και τις κάρτες αρχαρίου, μπορείτε να βρείτε διασκεδαστικές και ευκολονόητες κάρτες έργου
60 minutes
Download!

Scratch: Crafting a first project

Scratch: Crafting a first project
The next time your students will be tackling Scratch, they already have a basic understanding of the language and what it’s possibilities are. So now it is time to create a first project or game. Luckily, the Scratch website already provides a lot of cool example projects, that are quick to try out. Just like the basics, they come in fun, easy to follow project cards.
60 minutes
Download!

Απτή Χρήση Υπολογιστή με τη χρήση του Makey Makey

Tangible computing with Makey Makey
Το Makey Makey είναι ένα εργαλείο εφεύρεσης για τον 21ο αιώνα που πυροδοτεί την περιέργεια, τις προκλήσεις για την επίλυση προβλημάτων και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Με το Makey Makey τα καθημερινά αντικείμενα μετατρέπονται σε επιφάνειες αφής που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές ως δημιουργικά εργαλεία. Ο υπολογιστής γίνεται μια επέκταση της δημιουργικότητάς τους, ενισχύοντας το ευρηματικό παιχνίδι και την ανακάλυψη.
60 minutes
Download!

Tangible computing with Makey Makey

Tangible computing with Makey Makey
Makey Makey is an invention kit for the 21st century that ignites curiosity, challenges problem-solving ability, and fosters creativity. With Makey Makey everyday objects are transformed into touchpads empowering students to interact with computers as creative tools. The computer becomes an extension of their creativity, fostering imaginative play and discovery.
60 minutes
Download!

Add a related reference