Εναρξη μαθημάτων στην Κύπρο

Ξεκίνησαν την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προγραματισμούς που προσφέρονται σε μαθητές του Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού στη Λευκωσία στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Coding for Inclusion. Το πρώτο στάδιο σεμιναρίων περιλαμβάνει 15 ώρες εκπαίδευσης μαθητών τόσο σε θέματα προγραμματισμού όσο και σε θέματα μεταφοράς γνώσεων σε μαθητές δημοτικού σχολείου. 
 

Ετικέτες