Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό με τη χρήση Scratch

Ακόμη μια επιτυχημένη συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Codinc for Inclusion. Κατά τη συνάντηση της Κυριακής οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες Λυκείου ασχολήθηκαν με τον οπτικό προγραμματισμό μέσω #Scratch, έφτιαξαν κατασκευές με #LEGOWeDo, αλλά παράλληλα καθόρισαν κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη και συζήτησαν για τη μη-τυπική διδασκαλία μέ τη χρήση του #Kahoot

Εναρξη μαθημάτων στην Κύπρο

Ξεκίνησαν την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προγραματισμούς που προσφέρονται σε μαθητές του Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού στη Λευκωσία στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Coding for Inclusion. Το πρώτο στάδιο σεμιναρίων περιλαμβάνει 15 ώρες εκπαίδευσης μαθητών τόσο σε θέματα προγραμματισμού όσο και σε θέματα μεταφοράς γνώσεων σε μαθητές δημοτικού σχολείου. 
 

Ετικέτες

Εκδήλωση ενημέρωσης στην Κύπρο

H πρώτη εκήλωση ενημέρωσης στην Κύπρο οργανώθηκε από το δημοτικό σχολείο του Απόστολου Λούκα, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των μαθητών του Δημοτικού.